Verslag : Groen geloven, duurzaam doen!
logo prisma predikantspartner

Verslag : Groen geloven, duurzaam doen!

Vrijdag 5 en zaterdag 6 november 2021 ontmoetten zo’n 20 predikantspartners elkaar rondom het thema
‘Groen Geloven is Duurzaam Doen’.

Onder leiding van Marjolein Tiemens-Hulscher werd er bewustwording gecreëerd over duurzaamheid en kwam het besef dat alles met alles samenhangt.

 

De verbondenheid met elkaar, met de natuur en met alles om ons heen, zorgde voor verwondering. De aarde behoort aan God toe. En het is een prachtige gave en verantwoordelijkheid dat wij zorg mogen dragen voor de aarde.

Vanuit ons wereldbeeld maken we keuzes en beslissingen. Een mooie leidraad hierbij zijn ‘de tien geboden voor het milieu’. Dat gaf genoeg stof tot nadenken: gebruiken of misbruiken we de aarde? Waar is onze ecologische verantwoordelijkheid? Kunnen en durven wij ons gedrag te veranderen? Is minder ook meer voor ons, kunnen we genieten van genoeg? Iedereen heeft recht op een veilige en schone leefomgeving; zien we de ander ook als wij keuzes maken? Is er bij ons al sprake van een ecologische bekering?

 

‘Stilgezet’ en ‘geïnspireerd’ zijn woorden die de conferentie goed omschrijven. We zijn geschrokken van het feit dat we in Nederland leven alsof we 3,5 aarde ter beschikking hebben. De balans is ver te zoeken.

Maar we zijn ook geïnspireerd door de prachtige woorden van Paus Franciscus: ‘Als we ons innerlijk verbonden voelen met alles wat bestaat, zullen soberheid en zorg spontaan ontstaan’. Deze woorden zetten ons aan tot het ‘Duurzaam Doen’. Zomaar een greep uit de concrete acties die na de conferentie vormgegeven zijn in veel pastorieën: het gebruik van bijenwasdoeken, zelf (af)wasmiddel maken, met katoenen broodzakken naar de bakker, de auto vaker laten staan, lokaal boodschappen doen, duurzaam wc papier kopen, allesreinigerflessen navullen, in Nederland gekweekte kiwi’s kopen.

 

Maar wat vooral blijft nazingen is de verwondering over hoe prachtig Gods schepping is. We laten ons inspireren door Gods Geest. En maken met die inspiratie en met de kennis die we opgedaan hebben weer veel verantwoorde keuzes.

Ga terug naar de voorgaande pagina.